admin

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Hóa đơn

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Kế toán Hóa đơn – Số lượng cần tuyển : 01 người Mô tả công việc: Tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu đặt hàng Nhập, xuất hóa đơn Vào máy các mặt hàng nhập và xuất kho nhanh, kịp thời chính xác Viết hóa đơn xuất hàng đúng quy định …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo tuyển dụng Nhân viên Nhân sự

HAPHARCO – Thông báo tuyển dụng Nhân viên Nhân sự – Số lượng cần tuyển : 01 người Mô tả công việc: Hỗ trợ trưởng phòng xây dựng hệ thống nội quy, quy định của Công ty Thực hiện quy chế khen thưởng, kỷ luật nhằm duy trì nề nếp và khích lệ tinh thần làm việc của cán bộ …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo tuyển dụng Nhân viên Đi địa bàn

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Tuyển dụng: NHÂN VIÊN ĐI ĐỊA BÀN – Số lượng cần tuyển : 04 người Mô tả công việc: – Giới thiệu danh mục hàng hóa, các chương trình bán hàng của nhà sản xuất, của công ty tới các khách hàng. – Nhận đơn đặt hàng …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Mua Hàng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Tuyển dụng: NHÂN VIÊN MUA HÀNG – Số lượng cần tuyển : 01 người Mô tả công việc: – Lập dự trù mua hàng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu mua hàng của các bộ phận bán hàng… và kế hoạch bán hàng của nhà sản …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Bán Hàng Bệnh Viện

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Tuyển dụng: NHÂN VIÊN BÁN HÀNG BỆNH VIỆN – Số lượng cần tuyển : 02 người Mô tả công việc: – Chịu trách nhiệm trực tiếp bán hàng (mua hồ sơ thầu, làm hồ sơ thầu, thương thảo, làm hợp đồng trình ký, làm đơn hàng, theo …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Thủ Kho

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Tuyển dụng: NHÂN VIÊN KHO: THỦ KHO – Số lượng cần tuyển : 04 người Mô tả công việc: – Thực hiện việc nhập và xuất hàng, vận chuyển cho các bộ phận liên quan – Đảm bảo tiêu chuẩn hàng hóa trong kho – Thực hiện …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Nhân viên Giao Hàng

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Tuyển dụng: NHÂN VIÊN GIAO HÀNG – Tuổi đời từ 25 – 35 tuổi. – Số lượng cần tuyển : 06 người Mô tả công việc: – Giao hàng thu tiền, xếp dỡ, nhặt hàng, đóng gói hàng phân phối Yêu cầu : – Trình độ học …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đường link sau: Bien ban nghi quyet DH 2018 Trân trọng thông báo./.     Số Lần Đọc: (139)

Đọc Tiếp