admin

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong lay y kien CD bang van ban Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (130)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An Chi tiết tại file đính kèm:  Nghi quyet HDQT vv nhan chuyen nhuong CP Duoc Nghe An Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (129)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng

HAPHARCO – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng. Kính mới quý cổ đông xem chi tiết tại file đính kèm. Bao cao KQGD 693 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (95)

Đọc Tiếp