Quan Hệ Cổ Đông

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm TB chot danh sach co dong lay y kien VB 2019 Số Lần Đọc: (33)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25

Hapharco – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 Nội dung theo file đính kèm. Giay chung nhan DKDN 25 Giay xac nhan thay doi DKDN 5.2019 Số Lần Đọc: (160)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nội dung tài liệu chi tiết theo file đính kèm Tai-lieu-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong Cập nhật tài liệu Đại hội: To trinh bo sung nganh nghe KD Số Lần Đọc: (94)

Đọc Tiếp