Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty

HAPHARCO – Thông báo việc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty. Chi tiết tại file đính kèm: QD mien nhiem GDTC Trân trọng./.     Số Lần Đọc: (294)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đường link sau: Bien ban nghi quyet DH 2018 Trân trọng thông báo./.     Số Lần Đọc: (240)

Đọc Tiếp