Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HAPHARCO – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết tại file đính kèm: Chap thuan gia han_signed.   Số Lần Đọc: (15)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Báo cáo thường niên năm 2015

HAPHARCO – Báo cáo thường niên năm 2015. Kính mời quý cổ đông xem tại đường link sau: Bao cao thuong nien 2015_signed.   Số Lần Đọc: (205)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

  HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Xem tại file đính kèm: TB giao dich 497.   Số Lần Đọc: (23)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Công bố việc Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

Hapharco công bố thông tin về việc Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Chi tiết tại file đính kèm: CBTT …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm người nội bộ

Hapharco công bố thông tin về việc Công ty tiếp tục bổ nhiệm người nội bộ theo quy định tại “điểm n khoản 1 Điều 9” Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau: – Bà Trần Thị Ánh Nguyệt sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HAPHARCO – Thông báo về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết tại file đính kèm: VB xin gia han thoi gian DHCD 2016_signed.   Số Lần Đọc: (33)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

HAPHARCO – CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (Quyết định số 42/QĐ-ĐTKDVvà công văn số 231/QĐ-ĐTKDV ngày 01/02/2016 của SCIC) Số Lần Đọc: (160)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng/ người được ủy quyền công bố thông tin

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng/ người được ủy quyền công bố thông tin Vui lòng xem chi tiết tại đây: TB GD 253.   Số Lần Đọc: (33)

Đọc Tiếp