Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Bien ban kiem phieu lay y kien CD Nghi quyet DHCD   Số Lần Đọc: (9)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại đường dẫn sau:    Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông – Nghị Quyết HĐQT Số Lần Đọc: (10)

Đọc Tiếp