Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm: DS co dong 2015   Số Lần Đọc: (140)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Báo cáo quản trị công ty năm 2014

HAPHARCO – Báo cáo quản trị công ty năm 2014   Chi tiết tại  đây:   1. Bao cao quan tri cong ty 6 thang cuoi 2014_signed   2. Bao cao quan tri cong ty nam 2014_signed   Số Lần Đọc: (180)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

             Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội trân trọng thông báo : Ông Ngô Minh Điệp được Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty thay cho Bà Nhữ Thị Thùy Anh, có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014.     Số Lần Đọc: …

Đọc Tiếp

Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014

Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014. Chi tiết tại đường link sau:  Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014.   Số Lần Đọc: (131)

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19   Chi tiết xem tại file đính kèm: DKKD lan thu 19 – CBTT thay doi DKKD 19   Số Lần Đọc: (62)

Đọc Tiếp