Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đường link sau: Bien ban nghi quyet DH 2018 Trân trọng thông báo./.     Số Lần Đọc: (320)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong Trân trọng./. Số Lần Đọc: (198)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15. Chi tiết tại file đính kèm: NQ HDQT CN 11, 15. sign Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (213)

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm: Nghi quyet DHCD, BB kiem phieu lay y kien CD Trân trọng thông báo./. Số Lần Đọc: (164)

Đọc Tiếp