Quan Hệ Cổ Đông

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm: Nghi quyet DHCD, BB kiem phieu lay y kien CD Trân trọng thông báo./. Số Lần Đọc: (164)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao lay y kien co dong bang van ban 10.17 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (131)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong lay y kien CD bang van ban Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (135)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Dược – Vật tư y tế Nghệ An Chi tiết tại file đính kèm:  Nghi quyet HDQT vv nhan chuyen nhuong CP Duoc Nghe An Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (130)

Đọc Tiếp