Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Hapharco công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Ngày 06/9/2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO số 130VACO/HĐKiT/JSC-NV2: Hợp đồng kiểm toán “Soát xét Báo cáo …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 và Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

HAPHARCO – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 và Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết theo file đính kèm: Giay chung nhan DKDN lan 22 Giay xac nhan thay doi thong tin DKDN 9.6.2016.     Số Lần Đọc: (52)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI   Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội       Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân …

Đọc Tiếp

Hapharco công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty

  Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin thực hiện công bố thông tin về việc Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng …

Đọc Tiếp

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Chi tiết tại File đính kèm:  BC co dong lon 602.   Số Lần Đọc: (28)

Đọc Tiếp