Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội

HAPHARCO – CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI (Quyết định số 42/QĐ-ĐTKDVvà công văn số 231/QĐ-ĐTKDV ngày 01/02/2016 của SCIC) Số Lần Đọc: (157)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng/ người được ủy quyền công bố thông tin

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng/ người được ủy quyền công bố thông tin Vui lòng xem chi tiết tại đây: TB GD 253.   Số Lần Đọc: (33)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Bien ban kiem phieu lay y kien CD Nghi quyet DHCD   Số Lần Đọc: (9)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại đường dẫn sau:    Thông Báo Chốt Danh Sách Cổ Đông – Nghị Quyết HĐQT Số Lần Đọc: (10)

Đọc Tiếp