Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

  Công ty HAPHARCO công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại Link sau : Cong bo thong tin lien quan ung vien BKS.   Số Lần Đọc: (81)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo thay đổi người Công bố thông tin.

Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội trân trọng thông báo : Bà Nhữ Thị Thùy Anh được Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty thay cho Ông Ngô Minh Điệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.   Số Lần Đọc: (108)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm: DS co dong 2015   Số Lần Đọc: (140)

Đọc Tiếp