Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

             Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội trân trọng thông báo : Ông Ngô Minh Điệp được Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty thay cho Bà Nhữ Thị Thùy Anh, có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2014.     Số Lần Đọc: …

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19   Chi tiết xem tại file đính kèm: DKKD lan thu 19 – CBTT thay doi DKKD 19   Số Lần Đọc: (62)

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    Sáng ngày 23/04/2014, tại Hội trường lớn Bảo tàng  Hồ Chí Minh, địa chỉ 19 Ngọc Hà – Ba Đình – TP. Hà Nội đã diễn ra “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội”   Số Lần Đọc: (160)

Đọc Tiếp