Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO- Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19   Chi tiết xem tại file đính kèm: DKKD lan thu 19 – CBTT thay doi DKKD 19   Số Lần Đọc: (68)

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    Sáng ngày 23/04/2014, tại Hội trường lớn Bảo tàng  Hồ Chí Minh, địa chỉ 19 Ngọc Hà – Ba Đình – TP. Hà Nội đã diễn ra “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội”   Số Lần Đọc: (176)

Đọc Tiếp