Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI   Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội       Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân …

Đọc Tiếp

Hapharco công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ của Công ty

  Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội xin thực hiện công bố thông tin về việc Công ty thay đổi, bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng …

Đọc Tiếp

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Công ty Chi tiết tại File đính kèm:  BC co dong lon 602.   Số Lần Đọc: (17)

Đọc Tiếp

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016   Chi tiết tại File đính kèm: Thong bao chot DS co dong.   Số Lần Đọc: (2)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

HAPHARCO – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Chi tiết tại file đính kèm: Chap thuan gia han_signed.   Số Lần Đọc: (6)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

  HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ. Xem tại file đính kèm: TB giao dich 497.   Số Lần Đọc: (11)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Công bố việc Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

Hapharco công bố thông tin về việc Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Chi tiết tại file đính kèm: CBTT …

Đọc Tiếp