Hapharco – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng

Hapharco – Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

Vui lòng xem file đính kèm:

  1. BCKQ 14.
  2. BCKQ 15.

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (123)

Tin Liên Quan

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 …