HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HAPHARCO – Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Kính mời Quý cổ đông xem chi tiết tại đường link sau: Bien ban nghi quyet DH 2018

Trân trọng thông báo./.

 

 

Số Lần Đọc: (208)

Tin Liên Quan

Hapharco thông báo về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Hapharco thông báo về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Chi tiết …