HAPHARCO – công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

logo-Chuan

 

Công ty HAPHARCO công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên bầu Thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015. Kính mời quý cổ đông xem chi tiết tại Link sau : Cong bo thong tin lien quan ung vien BKS.

 

Số Lần Đọc: (81)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …