HAPHARCO – Công bố thông tin về việc tiếp tục bổ nhiệm người nội bộ

logo-Chuan

Hapharco công bố thông tin về việc Công ty tiếp tục bổ nhiệm người nội bộ theo quy định tại “điểm n khoản 1 Điều 9” Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:

– Bà Trần Thị Ánh Nguyệt sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/05/2016 theo Quyết định số 16QĐ/2016/HPC-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

– Ông Đinh Văn Đông sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh Xuất nhập khẩu kể từ ngày 30/05/2016 theo Quyết định số 17QĐ/2016/HPC-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

– Ông Nguyễn Khắc Vân sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 30/05/2016 theo Quyết định số 18QĐ/2016/HPC-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (136)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …