HAPHARCO – Công bố việc Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

logo-Chuan

Hapharco công bố thông tin về việc Công ty nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm m khoản 1 Điều 9 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Chi tiết tại file đính kèm: CBTT DKKD 21.

 

Số Lần Đọc: (24)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …