Hapharco – Hướng dẫn quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Kính gửi: Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư,

Để thực hiện mua hoặc/và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Hapharco theo Thông báo số 52/2020/TB- ngày 14/10/2020, Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư thực hiện theo Hướng dẫn Quy trình mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

Chi tiết tại các file đính kèm.

Số Lần Đọc: (127)

Tin Liên Quan

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung theo …