HAPHARCO – Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

logo-Chuan

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm: DS co dong 2015

 

Số Lần Đọc: (135)

Tin Liên Quan

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế …