HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

Chi tiết tại file đính kèm:

  1. TB GD 1229
  2. TB GD 1231

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (122)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …