HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

Chi tiết tại file đính kèm:

  1. TB GD 1229
  2. TB GD 1231

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (119)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …