HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15.

Chi tiết tại file đính kèm: NQ HDQT CN 11, 15. sign

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (176)

Tin Liên Quan

Hapharco – Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Hapharco – Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Nội dung …