HAPHARCO – Thông báo thay đổi người Công bố thông tin.

logo-Chuan

Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội trân trọng thông báo : Bà Nhữ Thị Thùy Anh được Công ty CP Dược phẩm TBYT Hà Nội ủy quyền làm “Người công bố thông tin” của Công ty thay cho Ông Ngô Minh Điệp, có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2015.

 

Số Lần Đọc: (109)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …