HAPHARCO – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

logo-Chuan

HAPHARCO – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chi tiết tại file đính kèm: Chap thuan gia han_signed.

 

Số Lần Đọc: (4)

Tin Liên Quan

Hapharco thông báo về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

Hapharco thông báo về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Chi tiết …