HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong

Trân trọng./.

Số Lần Đọc: (50)

Tin Liên Quan

HAPHARCO – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn

HAPHARCO – Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Chi tiết tại file …