HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết theo file đính kèm.

TB chot danh sach co dong

Số Lần Đọc: (58)

Tin Liên Quan

Hapharco – Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh

Hapharco – Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh …