Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

logo-Chuan

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

 

Chi tiết tại File đính kèm: Thong bao chot DS co dong.

 

Số Lần Đọc: (6)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …