HAPHARCO – Thông báo về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty

HAPHARCO – Thông báo việc Bà Nguyễn Thị Thu Thanh thôi giữ chức vụ Giám đốc Tài chính – Kế toán trưởng Công ty.

Chi tiết tại file đính kèm: QD mien nhiem GDTC

Trân trọng./.

 

 

Số Lần Đọc: (72)

Tin Liên Quan

HAPHARCO – Thông báo việc bổ nhiệm Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty

HAPHARCO – Thông báo việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đảm nhiệm Trưởng …