Hapharco – Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ Chi nhánh và chấm dứt hoạt động Chi nhánh

Hapharco công bố thông tin về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ Chi nhánh số 11, chấm dứt hoạt động Chi nhánh số 10 và Phòng khám đa khoa 98 Hàng Buồm.

Chi tiết tại File đính kèm: Nghi quyet HDQT 02 ngay 4.4.2017

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (163)

Tin Liên Quan

HAPHARCO – Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) thông báo …