HAPHARCO- Công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

logo-To

Công ty cổ phần Dược phẩm TBYT Hà Nội công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 19

 

Chi tiết xem tại file đính kèm: DKKD lan thu 19 – CBTT thay doi DKKD 19

 

Số Lần Đọc: (62)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hapharco – Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. …