Hapharco – Thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ Chi nhánh và chấm dứt hoạt động Chi nhánh

Hapharco công bố thông tin về việc thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ Chi nhánh số 11, chấm dứt hoạt động Chi nhánh số 10 và Phòng khám đa khoa 98 Hàng Buồm.

Chi tiết tại File đính kèm: Nghi quyet HDQT 02 ngay 4.4.2017

Trân trọng thông báo./.

 

Số Lần Đọc: (218)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …