HAPHARCO- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

    Sáng ngày 23/04/2014, tại Hội trường lớn Bảo tàng  Hồ Chí Minh, địa chỉ 19 Ngọc Hà – Ba Đình – TP. Hà Nội đã diễn ra “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 – Công ty Cổ phần Dược Phẩm Thiết Bị Y Tế Hà Nội”

 

với sự tham dự của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, đại diện của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và các Quý cổ đông của Công ty.

      Bà Trần Thị Ánh  Nguyệt – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo “Kết quả hoạt động năm 2013;  Phương hướng nhiệm vụ năm 2014”, với một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh Năm 2013:

                      + Doanh thu: 1.956 tỷ đồng (đạt 113%  kế hoạch).

                      + Lợi nhuận trước thuế: 32,7 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch).

      Một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2014:

                      + Doanh thu: 1.874 tỷ đồng .

                      + Lợi nhuận trước thuế: 33,1 tỷ đồng.

     Đại hội đã thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013; Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức năm 2013, kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế, chi trả cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2014; Phương án thay đổi trụ sở của Công ty….

     Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xin mời xem chi tiết tại đường link dưới đây:

     Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

     – Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội.

 

 

 

 

Số Lần Đọc: (177)

Tin Liên Quan

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …

Leave a Reply