Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội

 • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 09/10/2020;
 • Căn cứ nghị quyết Hội đồng quản trị số 59/2020/NQ-HĐQT ngày 03/11/2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội về việc Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;
 • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109699 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/05/2003, thay đổi lần thứ 28 ngày 24/11/2020.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (“Hapharco”) xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 198.445.100.000 đồng lên 500.000.000.000 đồng như sau:

 1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/12/2020
 2. Thủ tục chi trả:

Đối với cổ đông là cá nhân:

 • Giấy Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Các giấy tờ khác (được ghi nhận trên Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần).
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hapharco.
  Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận cổ phiếu thay thì phải có giấy ủy quyền hợp pháp (có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) và giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức:

 • Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (Sao y bản gốc).
 • Giấy giới thiệu của tổ chức và giấy tờ tùy thân của người đi làm thủ tục nhận cổ phiếu.
 • Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Hapharco.
 1. Địa điểm thực hiện:
  Đề nghị Quý Cổ đông mang theo các tài liệu quy định tại mục 2 nêu trên tới Đơn vị quản lý sổ cổ đông của Hapharco để làm thủ tục:
  Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN
  Địa chỉ: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội. Điện thoại: (84 – 24) 6275 3844 Fax: (84 – 24) 6275 3816 -Website: https://www.aseansc.com.vn

Trân trọng thông báo!
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Số Lần Đọc: (520)

Tin Liên Quan

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại …