Báo Cáo Tài Chính

Hapharco – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Hapharco – Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán Nội dung tại file đính kèm (2 file Báo cáo TC của Công ty và BCTC của văn phòng) BCTC-kiem-toan-2019-VP-CTDownload BCTC-kiem-toan-2019-Cong-tyDownload Số Lần Đọc: (779)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018

Hapharco công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2018. Nội dung báo cáo chi tiết theo file đính kèm. Bao cao tai chinh_Nam 2018 VP Bao cao tai chinh_Nam 2018 CT Trân trọng thông báo./. Số Lần Đọc: (1465)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Công bố BCTC Kiểm toán năm 2016

HAPHARCO – Công bố BCTC Kiểm toán năm 2016. Chi tiết tại đường link sau: Báo cáo TCKT năm 2016 _ Công Ty Báo cáo TCKT năm 2016_ Văn phòng Công Ty Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (1111)

Đọc Tiếp