Giới thiệu công ty

Giới thiệu Công Ty Hapharco

  1. Lịch sử hình thành và phát triển:           Công ty cổ phần Dược Phẩm Thiết bị Y Tế Hà Nội – Hapharco được thành lập ngày 06/05/1955 trên cơ sở các cửa hàng tách khỏi công ty Bách hóa. Khi nhà nước tiến hành cải tạo công thương nghiệp, khôi phục, phát triển kinh tế, Công ty đã …

Đọc Tiếp