Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014

logo-To

Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014. Chi tiết tại đường link sau:  Điều lệ công ty HAPHARCO điều chỉnh bổ sung tháng 7/2014.

 

Số Lần Đọc: (148)

Tin Liên Quan

Hapharco – Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Hapharco – Phụ lục Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Nội dung …