Thông Báo Cổ Đông

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung tại file đính kèm. Nghi-quyet-DHDCD-va-BBKP-lay-y-kien-co-dongDownload Số Lần Đọc: (315)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung tại file đính kèm. Nghi-quyet-DHDCD-va-Bien-ban-kiem-phieu-lay-y-kien-co-dong-bang-van-banDownload Số Lần Đọc: (222)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Hapharco – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung chi tiết tại file đính kèm. TB-lay-y-kien-co-dongDownload Số Lần Đọc: (213)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nội dung chi tiết tại file đính kèm TB-chot-danh-sach-co-dong-de-to-chuc-DHDCD-2023Download Số Lần Đọc: (127)

Đọc Tiếp