Thông Báo Cổ Đông

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

HAPHARCO – Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng. Chi tiết tại file đính kèm: TB GD 1229 TB GD 1231 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (122)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Hapharco công bố thông tin doanh nghiệp kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016: Ngày 06/9/2016 Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội đã chính thức ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán VACO số 130VACO/HĐKiT/JSC-NV2: Hợp đồng kiểm toán “Soát xét Báo cáo …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 và Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

HAPHARCO – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 22 và Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp. Chi tiết theo file đính kèm: Giay chung nhan DKDN lan 22 Giay xac nhan thay doi thong tin DKDN 9.6.2016.     Số Lần Đọc: (56)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI   Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội       Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội trân …

Đọc Tiếp