Uncategorized

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Nội dung chi tiết tại file đính kèm TB-chot-danh-sach-co-dongDownload Số Lần Đọc: (74)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hapharco – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Nội dung chi tiết tại file đính kèm TB-chot-danh-sach-co-dong-de-to-chuc-DHDCD-2023Download Số Lần Đọc: (128)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc ghi tăng số lượng cổ phiếu trên Giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội;Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội được …

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông – Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Bien-ban-KP-lay-y-kien-co-dong-bang-VBDownload Nghi-quyet-DHDCDDownload Số Lần Đọc: (192)

Đọc Tiếp

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Nội dung theo file đính kèm Nghi quyet DHCD, Bien ban kiem phieu lay y kien CD bang van banDownload Số Lần Đọc: (70)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Hapharco thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết theo file đính kèm. VB gia han DHCD   Số Lần Đọc: (62)

Đọc Tiếp