HAPHARCO – Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

logo-Chuan

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Kính mời quý cổ đông xem file đính kèm: DS co dong 2015

 

Số Lần Đọc: (141)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …