HAPHARCO – Thông báo về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

logo-Chuan

HAPHARCO – Thông báo về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chi tiết tại file đính kèm: VB xin gia han thoi gian DHCD 2016_signed.

 

Số Lần Đọc: (33)

Tin Liên Quan

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản kiểm phiếu Lấy …