admin

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư điện – kỹ sư điện lạnh

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Kỹ sư điện – kỹ sư điện lạnh Nội dung đăng tuyển 1. Chức danh : Nhân viên Kỹ sư điện – kỹ sư điện lạnh 2. Mô tả công việc : Quản lý, kiểm soát thực hiện vận hành các trang thiết bị điện tại kho vận, quản lý trang thiết bị tại …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Dược sỹ Đại học “Cán bộ kỹ thuật kiểm soát chất lượng””

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng Dược sỹ Đại học “Cán bộ kỹ thuật kiểm soát chất lượng” Nội dung đăng tuyển 1. Chức danh : Nhân viên kỹ thuật kiểm soát chất lượng 2. Mô tả công việc : Thực hiện các họat động kiểm tra và giám sát về chất lượng thuốc theo đúng quy định của ngành, …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15. Chi tiết tại file đính kèm: NQ HDQT CN 11, 15. sign Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (217)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng vị trí “Nhân viên chăm sóc khách hàng”

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Thông báo Tuyển dụng: Nhân viên chăm sóc khách hàng – Số lượng cần tuyển : 01 người Yêu cầu : – Tuổi đời từ 25 – 35 tuổi. – Trình độ học vấn chuyên môn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên – ưu tiên biết …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng vị trí “Nhân viên bán hàng”

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Thông báo Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng – Số lượng cần tuyển : 05 người Yêu cầu: – Tuổi đời từ 25 – 45 tuổi. – Trình độ học vấn chuyên môn: dược sỹ trung cấp trở lên – ưu tiên người có kinh nghiệm bán …

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm: Nghi quyet DHCD, BB kiem phieu lay y kien CD Trân trọng thông báo./. Số Lần Đọc: (165)

Đọc Tiếp