admin

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15

HAPHARCO – Thông báo Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh số 11 và thay đổi địa điểm Chi nhánh số 15. Chi tiết tại file đính kèm: NQ HDQT CN 11, 15. sign Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (213)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng vị trí “Nhân viên chăm sóc khách hàng”

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Thông báo Tuyển dụng: Nhân viên chăm sóc khách hàng – Số lượng cần tuyển : 01 người Yêu cầu : – Tuổi đời từ 25 – 35 tuổi. – Trình độ học vấn chuyên môn: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên – ưu tiên biết …

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo Tuyển dụng vị trí “Nhân viên bán hàng”

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI ( Hapharco) Thông báo Tuyển dụng: Nhân viên bán hàng – Số lượng cần tuyển : 05 người Yêu cầu: – Tuổi đời từ 25 – 45 tuổi. – Trình độ học vấn chuyên môn: dược sỹ trung cấp trở lên – ưu tiên người có kinh nghiệm bán …

Đọc Tiếp

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HAPHARCO- Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Chi tiết tại file đính kèm: Nghi quyet DHCD, BB kiem phieu lay y kien CD Trân trọng thông báo./. Số Lần Đọc: (164)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật

HAPHARCO – Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao lay y kien co dong bang van ban 10.17 Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (132)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hapharco thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Chi tiết tại file đính kèm: Thong bao chot danh sach co dong lay y kien CD bang van ban Trân trọng thông báo./.   Số Lần Đọc: (136)

Đọc Tiếp