Thông Báo Cổ Đông

Hapharco – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25

Hapharco – Thông báo nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 25 Nội dung theo file đính kèm. Giay chung nhan DKDN 25 Giay xac nhan thay doi DKDN 5.2019 Số Lần Đọc: (198)

Đọc Tiếp

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hapharco – Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Nội dung tài liệu chi tiết theo file đính kèm Tai-lieu-Dai-Hoi-Dong-Co-Dong Cập nhật tài liệu Đại hội: To trinh bo sung nganh nghe KD Số Lần Đọc: (121)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HAPHARCO – Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Chi tiết theo file đính kèm. TB chot danh sach co dong Số Lần Đọc: (104)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Hapharco – Thông báo về việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Nội dung chi tiết theo file đính kèm. CV xin gia han to chuc DHCD 2019 Số Lần Đọc: (78)

Đọc Tiếp

HAPHARCO – Thông báo về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội (Hapharco) thông báo về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2019. QD Bo Nhiem KTT 13.2.19 Số Lần Đọc: (207)

Đọc Tiếp