HAPHARCO – Công bố thông tin về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty

logo

Công ty cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội công bố thông tin về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm : Tại đây

 

Số Lần Đọc: (230)

Tin Liên Quan

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hapharco – Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên …

Leave a Reply